Skip to main content

PISA


MOOCAHUSET

  Kursoversikt

  PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling eller Seminar og Analyse. Disse fire elementene skal utgjøre et hele.

  PISA-kurset krever 10 timers arbeidsinnsats pr uke den tida det varer – totalt 50 timer. Fom høsten 2018 er det også lagt inn et tillegg for ledere med to samlinger a 2.5 timer + forarbeid. Denne modulen i digital læringsledelse kan tas for seg eller som tillegg sammen med det øvrige kurset.

  De 50 timene fordeles på

  • Studier av et online-materiale som vil kreve omlag 2-4 timer pr uke, totalt 10-20 timer
  • Samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. 4 timer pr uke ansikt-til-ansikt (totalt 20 timer)
  • «Hjemmelekse» med ytterligere utvikling av eget kurs (totalt 10-20 timer)

  Kurset har også en egen modul for ledere kalt Lærings-ledelse. Det kan tas som frittstående modul eller i kombinasjon med andre deler av PISA-kurset. Denne modulen krever 4-6 timers forberedelser i tillegg til de samlinger a 2 timer.

  Forutsetninger

  Deltakerne må selv definere et øvingsarbeid i form av digitalt læreverk/kompendium som i prinsippet kunne publiseres i Bokskapet. Det er her en fordel om en har et faktisk opplegg som skal brukes av studenter. I noen tilfelle vil det en lager i løpet av kurset være et første forsøk som skal forbedres før det publiseres.

  Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

  Redaktører

  Kari Gerhardsen Vikestad (1. utgave)

  Kari var redaktør for 1. utgave av PISA-kurset og bidrar her med revisjon av Interaksjons-delen og med nytt stoff i bl.a. Analyse-delen. Hun er utdannet radiograf med mastergrader i hhv helsevitenskap og helseledelse er for tiden tilsatt som førstelektorstipendiat ved radiografutdanningen ved høgskolen.

  Helge Høivik

  Helge Høivik

  Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har hatt ansvar for revisjon til 2. utgaven av PISA-kurset og har særlig arbeidet med Design- og Analyse-delene av kurset.

  Medieredaktører/forfattere

  Gabi Høium Hurlen

  Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon ved Fakultet for helsefag og MOOCAHUSET. Hun har bidratt med bl.a. videoproduksjon og innholdsutvikling med særlig ansvar for første utforming og senere revisjoner av Presentasjons-delen og revisjon av helheten i 3. utgave.

  Emma Kristine Sjøenden Vestli

  Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for MOOCAHUSET. Hun har hatt særlig ansvar for revisjon av Interaksjons- og Analyse-delen til den 2. og 3. utgaven av kurset og for ny modul om digital læringsledelse i 3. revisjon..

  Medforfattere

  Camilla Foss

  Camilla Foss

  Camilla er farmasøyt med mastergrad i elæring fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider særlig med innføring av Cansvas på Fakultet for helsefag. Hun hadde hovedansvar for 1. utgave av Interaksjons-delen av PISA-kurset.

  Camilla Foss

  Nina Bjerketveit Ødegaard

  Nina har mastergrad i pedagogikk. Hun arbeider særlig med innføring av Canvas ved Fakultet for helsefag. Hun hadde også hovedansvar for 1. utgave av Samhandlings-delen av PISA-kurset.

Enroll