Skip to main content

Drift av Open edX-systemer


MOOCAHUSET

NB: Dette er en test- og utviklings-utgave av materialet til NUDGETS. For å lese mer om dette tiltaket gå gjerne til nettstedet for kursutvikling

Oversikt

Her få du en introduksjon til grunnleggende ferdigheter og noe bakgrunnskunnskap for å sette opp og drifte en Open edX-installasjon Det gjelder.

 • Oppsett og vedlikehold av drifts- og leverngssystemer.
 • Testing, tilpasning og konfigurasjon av nye versjoner av underliggende programvarer.
 • Sikkerhetskopiering av digitale dokumenter (læreverk/kompendier, læringsobjekter, tidsskrifter, datasett, hele systemer.
 • Brukeradministrasjon.

Materialet er delt i fire kapitler:

 1. Installere Open edX. Oppskrift for to måter å sette opp programvaren på en virtuell nettjener på Azure med kort omtale av andre måter å gjøre det på. 
 2. Office 365 som LMS. Det er nyttig å skille fagtekster i et publiseringssystem (CMS - Content Management System)  fra det å administrere ligidtikk og kursdektakere  i et LMS (Learning Management System). Gjennom Office Teams med app-ene Planner, OneNote Word osv. er dette blitt et velegnet LMS som mange uansett bruker i jobbsammenheng.
 3. Reisehåndbøker for nettet: Praktisk kunnskap omLinux/Ubuntu, HTML, XML, Python, Javascript og BaseX mm som kommer godt med i administrasjon og videreutvikling av Open edX.

Forutsetninger

Dette læreverket er laget med tanke på fleksible læringsforløp med mulighet for selvstudier og organisert omvendt undervisning. Det siste er lagt opp etter hop-on/hop-off-prinsippet. Det innebærer at man ikke trenger delta på alle samlinger, men bør da tilegne seg de ferdighetter man øver på der gjennom selvstudier og egenorganisert uttesting.

Deltakerne bør derfor ha grunnleggende kjennskap til det å operere sin egen datamaskin og generell bakgrunnskunnskap om hvordan Internett fungerer. Det er en fordel å ha arbeidet med klient-tjener-løsninger og digital publisering som WordPress, Office 365 e.l.

Uansett om du deltar på et organiserte kurs eller arbeider med dette på egen hånd kan du med fordel definere et øvingsarbeid der du faktisk setter opp en Open edX-instans for praktisk bruk.

Deltakerne må da ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlinger.

Redaktør og hovedforfatter

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet og forsker ved NTNU. Han tok initiativ til og ledet MOOCAHUSET-prosjektet og Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 2013-2019.

Utgiver

 • MOOCAHUSET (2019)
 • Kontakt: Helge Høivik Epost helge@oslomet.no Mobil 47089682

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Norwegian User and Development Group EdX (NUDGE).

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Modellbasert nettjeneste.

Modellene som er lagt til grunn her er utviklet 2013-20 i et omfattende samarbeid mellom kolleger ved Oslo Met - storbyuniversitetet. Dette gjelder bl.a.

 • Helge Høivik og Hallvard Lavoll som startet opp MOOCAHUSET (senere omdøpt til Bokskapet) senhøstes 2013. Helge har deltatt som prosjektleder fram til midthøsten 2019 da han gikk over i en rådgiverrolle og sekretær for referansegruppa i Bokskapet.
 • Kari Gerhardsen Vikestad som ledet den første redaskjonen i Bokskapet med utvikling av det digitale læreverket Anatomi, fysiologi og biokjemi Gabi Høium Hurlen som utviklet funksjone medieredaktør knyttet til denne og etterfølgende produksjoner. Det samme gjelder Emma Vestli som, i likhet med Gabi, har fungert som medieredaktør for mange titler i Bokskapet. Emma tok over som leder av Bokskapet høsten 2019 med Gabi dom multimedia-ansvarlig.
 • Studieleder Trude Myhrer og seinere også instituttleder Kaare Magne Nielsen som deltok aktivt i utviklingsarbeidet.
 • Bibliotekdirektør Lars Egeland og digitalisetingsdirektlr Asbjørn Seim har vært permanente deltakere i styrings- og nå referansegruppa.
 • Sist men ikke minst en rekke kolleger som har deltatt på seminarer, som redaktører og forfattere og som brukere av de digitale læreverkene i Bokskapet, ikke minst gjennom vår egen redaktørforening.
Enroll