Skip to main content

Radiografhåndboka


MOOCAHUSET
Enrollment is Closed

Radiografhåndboka

Dette kurset er fokusert på praksisrelevant kunnskap som skal bidra til økt kunnskap og refleksjon ved alle aspekter ved en røntgenundersøkelse for å kunne gi best mulig grunnlag til å stille riktig diagnose og videre behandling av pasienten. Målgruppen er radiografstudenter og helsefagstudenter ved andre profesjonsutdanninger på bachelornivå. Kurset inneholder filmer med eksempler på gjennomføring av de vanligste standardiserte røntgenundersøkelsene av thorax og skjelett med foto og røntgenbilder, indikasjoner for undersøkelsene, samt test-deg-selv-oppgaver. Stor takk til alle bidrag fra medarbeidere ved Oslo universitetssykehus, frivillige modeller og for tillatelse til å filme på Aker sykehus, radiologiske avdeling.

Forkunnskaper

Det forutsettes gode kunnskaper i alle radiograffaglige emner; anatomi og fysiologi, patologi, strålefysikk og apparatlære, hygiene og pasientomsorg.

Om prosjektet

Dette prosjektet ble satt i gang våren 2016 av Tone Strømme Johannesen. Det er to fagredaktører for dette læreverket, redaktørene har hatt en tett dialog gjennom hele prosjektperiodene, og fått god bistand fra en fagkonsulent fra OUS.

Redaktør

Course Staff Image #2

Linda Hammerstrøm

Linda er universitetslektor ved Bachelorutdanningen i radiografi, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Fakultet for helsevitenskap (HV) ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Course Staff Image #1

Tone S. Johannesen

Tone er universitetslektor ved Bachelorutdanningen i radiografi, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Fakultet for helsevitenskap (HV) ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Fagkonsulent

Course Staff Image #2

Herbjørg Råen

Herbjørg har vært prosjektmedarbeider og fagkonsulent for prosedyrene i filmene i Radiografhåndboka (RHB). Hun er seksjonsleder for radiografi, Aker sykehus, OUS.

Medieredaktør

Course Staff Image #2

Emma Vestli

Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver innenfor e-læring og videoproduksjon ved fakultet for helsefag.

Lisens

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.